Apie asociaciją „Naujųjų Verkių bendruomenė“

Kelis metus veikianti neformali „gerų kaimynų komanda“ 2015 m. rugpjūčio 3 d. įkūrė asociaciją „Naujųjų Verkių bendruomenė“. Steigiamajame susirinkime buvo patvirtinti organizacijos įstatai, išrinkti valdymo organai. Naujųjų Verkių bendruomenės tarybą sudaro 9 asmenys, šios organizacijos pirmininke išrinkta buvusi 2013 – 2015 m. Verkių seniūnaitė Rasa Kavaliauskaitė. Asociacija juridinių asmenų registre įregistruota 2015 m. rugsėjo 30 d., taigi, savo veiklą pradėjome vykdyti ne tik de facto, bet ir de jure.

Kaip numato asociacijos įstatai, bendruomenė veikia pilietiškumo stiprinimo, socialinės apsaugos, saugios ir draugiškos aplinkos kūrimo ir puoselėjimo, kultūros, kūrybos, švietimo, užimtumo, sporto, sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos propagavimo, visų socialinių grupių: vaikų, jaunimo ir senjorų gerovės, aplinkosaugos stiprinimo ir kitose srityse.

Pagrindiniai bendruomenės veiklos tikslai:

  1. suburti Naujųjų Verkių teritorijoje gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Naujaisiais Verkiais susijusius asmenis Bendruomenės problemoms spręsti;
  2. atstovauti Bendruomenę  vietos   savivaldos  ir  kitose  valstybės institucijose bei įstaigose;
  3. įgyvendinti programas ir projektus, siekiančius skatinti toleranciją, įtrauktį, nediskriminavimą, tarpžinybinę partnerystę ir socialinį dialogą;
  4. vykdyti visų socialinių grupių: vaikų, jaunimo, senjorų ir kitų poreikius tenkinančias veiklas;
  5. skatinti ir palaikyti vietines žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės paramos, užimtumo, laisvalaikio organizavimo ir kitose srityse;
  6. plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje;
  7. padėti bendruomenės nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais;
  8. siekti kurti saugią, draugišką ir patogią gyvenamąją aplinką.

 

2013 – 2015 metais Naujuosiuose Verkiuose gerų kaimynų komandos, Balsių bendruomenės ir rėmėjų pagalba buvo organizuoti keli renginiai: Užgavėnių šventimas, kasmetinės švaros akcijos, vaikų Velykėlės,  dviračių žygiai, naujametinės eglės puošimas. O su kokiu sportiniu azartu praėjo Naujuosiuose Verkiuose sporto šventės! Didelis dalyvių skaičius, suaktyvėjęs pasirengimas šventėms parodė, kad sportiniai renginiai, aktyvi sportinė ir fizinė veikla yra tos priemonės, kurios suburia bendruomenę, ypač vaikus ir jaunimą. Kaip Naujųjų Verkių bendruomenės komanda š.m. spalio 17 d. sudalyvavome draugiškame Vilniaus bendruomenių krepšinio 3×3 turnyre, kuriame iškovota antra vieta. Tik bėda ta, kad nedidelis sporto aikštynas Popieriaus gatvėje, tapęs savotišku bendruomenės traukos centru, prieš 7 metus buvo privatizuotas. Dabar bendruomenės poreikiams teks dairytis naujų erdvių, o mūsų teritorijoje jų nėra tiek daug. Užmegzti glaudūs kontaktai ir tikimės tolimesnio produktyvaus bendradarbiavimo su Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcija. 2015 m. birželio – liepos mėn. atlikta apklausa „Gyventojų laisvalaikio praleidimo poreikiai ir įpročiai Verkių regioniniame parke“, atskleidė aktualiausias gyventojų, gyvenančių Popieriaus, Kremplių, Ožkinių ir kitose gatvėse bei apylinkėse, problemas, įvardino  gyventojų lūkesčius. Taigi, darbo barų yra daug, laukia nauji iššūkiai, projektai, o svarbiausia – laukia didelis darbas suburiant bendruomenę, ją aktyvinant ir ieškant kelių bei galimybių bendrų tikslų įgyvendinimui.

Facebook paskyroje esame sukūrę viešą grupę „Naujųjų Verkių bendruomenė“ (https://www.facebook.com/groups/495134290597356/), kurioje dedame skelbimus, naujienas, keliame nuotraukas ir kitą informaciją, kuri yra svarbi mūsų bendruomenės gyventojams. Jau turime 92 šios grupės draugus. Greitu laiku paleisime bendruomenės interneto svetainę www.naujiejiverkiai.lt. Rašyti mums galite į elektroninį paštą nvbendruomene@gmail.com

Artimiausias bendruomenės renginys – jau š.m. gruodžio 20 d.,  kur nuo 12 val. statysime ir savo pačių pagamintais žaislais puošime Kalėdų eglę bei rinksime originaliausią Nykštuko kepurę. Laukiame visų ateinant!

 

Naujųjų Verkių bendruomenės pirmininkė                    Rasa Kavaliauskaitė

 

Vilnius, 2015 m. gruodžio 11 d.